Voeg agendapunten toe voor de deelnemers en plan activiteiten in met de activiteitenplanner. Zo vergeten ze niet wanneer ze uiterlijk iets moeten inleveren of wanneer de examendatum is.


Waar?

Klik onder de tab 'Begeleiden' via 'Meer' op Agenda.


Hoe: Agendapunten toevoegen

Klik op  om een item toe te voegen.

Agenda koppelen

Klik op Agenda koppelen om de agenda te koppelen met een extern programma. Plak de link die je dan krijgt in de andere agenda die je gebruikt. Dit kan uiteraard alleen als dit programma deze functie ondersteund.

Agenda exporteren

Klik op Agenda exporteren om het te exporteren als een ICS bestand. Die kun je openen in bijvoorbeeld Microsoft Outlook of Google Calendar.


Hoe: Planning opstellen

Stel een planning op voor alle deelnemers binnen de uitvoering met de studieplanner. Klik op Planning opstellen.

Je kunt ervoor kiezen om de deelnemers X dagen voor de planningsdatum een notificatie te sturen.

Alle data die je instelt, zal zichtbaar zijn voor alle deelnemers binnen de uitvoering.