Je kunt verschillende soorten vraagvormen maken in aNewSpring, maar de algemene instellingen van de vraagvorm zijn hetzelfde.

Klik bij een vraag op Aanpassen om het te bewerken en de instellingen te bekijken.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/VECkYJnmJfVNvJc2Q25aaCnD54xq4GKdz4i24BoZ00Q/2018-07-30_11-10-15-0MU-DyQ.png

Tab 'Eigenschappen'

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/cTJvU23hAzvyAch7jyOxNeUxDyOhSFZE6ZweCBYXKiY/2018-07-30_11-10-15-0MU-aD0.png

Examenterm
Selecteer hier een examenterm bij een vraag. Lees meer over examentermen in het artikel 'Wat zijn examentermen?'.

Maximum Score
Een vraag kan een score hebben van 1 punt of hoger en kan alleen een heel getal zijn. Wanneer een deelnemer de vraag goed beantwoordt, krijgt hij de opgegeven score voor die vraag.

Minimum Score
Deze optie is alleen bij de kennismatrixvraag instelbaar. Hiermee kun je aangeven vanaf hoeveel punten de vraag goed gerekend wordt.

Slagingsgrens en minimaal correcte antwoorden
Door de slagingsgrens aan te zetten kun je ervoor zorgen dat deelnemers toch een gedeelte van de punten krijgen als de vraag voor de helft goed was beantwoord. De punten zullen altijd verdeeld worden, ongeacht of er een minimaal aantal correcte antwoorden ingesteld zijn. Het voordeel om wel een minimum in te stellen is dat deelnemers na het kiezen van het minimaal aantal correcte antwoorden een oranje status zullen zien.

Dit kun je zien in de onderstaande voorbeelden. 

Voorbeeld 1:
De deelnemer heeft 2 van de 4 juiste antwoorden geselecteerd. 50% van het maximaal aantal te behalen punten is 2.

Voorbeeld 2:
Ook in dit voorbeeld krijgt de deelnemer 50% van het maximaal aantal te behalen punten; 3 goed - 1 fout = 2 punten.

https://cdn.elev.io/file/uploads/xl68RQ1IpGLEVwod5WjYWiaDhnCGwfTHcPEaKCpKNUI/g7yDWSUTt1bDtoGgJf20twdUnc-MsRKmyLbNtj9FDHk/NL3-Tzw.png

Deze optie is alleen beschikbaar voor multiple response, fill in the blanks - text, fill in the blanks - drag & drop en matching vragen.

Bij deze vraag mag gediscussieerd worden
Je kunt per vraag bepalen of deelnemers na het beantwoorden ervan mogen discussiëren. Je kunt later instellen of er in een activiteit gediscussieerd mag worden of niet.

Canvasbreedte instellen
Het canvas is het scherm waar de content binnen een activiteit wordt getoond. Stel de breedte relatief of absoluut in en klik op de knop Update en Test om te zien hoe de deelnemer dit gaat zien in de activiteit.


Tab 'Vraagstelling'

Vraagtekst invullen

Bij het maken van vragen kun je gebruik maken van de volgende editors om de vraagstelling toe te voegen:

  • Text editor
    Voor als je alleen een vraagtekst hebt.
  • Plus-editor
    Met de pluseditor ben je vrij om naast een vraagtekst ook afbeeldingen, video's of andere inhoud toe te voegen.
  • HTML modus
    Pas de HTML van de vraagtekst zelf aan.

Wij adviseren niet te kopiëren uit browsers, Word of andere Microsoft software en dit te plakken in aNewSpring. Het is beter om de gekopieerde tekst eerst te plakken in de HTML-modus en dan terug te schakelen naar de text-modus. Wanneer je het direct in de text-modus plakt, gebruik daar eerst de optie Opmaak verwijderen om alle opmaak te wissen. Kopiëren brengt soms onbedoeld onzichtbare HTML-code mee dat de vormgeving kan verstoren.

Gebruik de opmaakstijlen. De opmaakstijlen zijn gelinkt aan de instellingen van de look & feel waardoor er een consistente vormgeving zal ontstaan.

In het 'bovenste' gedeelte van het gehele vraagstellingsoverzicht, vul je de daadwerkelijke vraag in.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/Lgu3huBVd6V9ETNFsrdWA8E1mPEaUUR8nIlyakrBTiQ/2018-07-30_11-10-15-0MU-em4.png

Bij sommige vragen wordt een kleine tekst getoond als uitleg, zoals"Meerdere antwoorden zijn mogelijk". De stijl van deze tekst kun je ook wijzigen in de look & feel instellingen. Je kunt de tekst niet geheel verwijderen, maar je kunt het wel onzichtbaar maken door de instelling Description font color dezelfde kleur als de achtergrond te maken.

Een vraag kan ondersteund worden door een afbeelding, geluidsfragment en inhoudsdeel.

Afbeelding
Als je hier een afbeelding selecteert of upload, komt deze altijd onder de vraagtekst te staan. Wil je hem naast de tekst? Maak dan gebruik van de plus-editor.  

Geluidsfragment
Voeg hier een mp3 geluidsfragment toe.

Informatie bij vraag
Combineer een vraag met meer informatie die bestaat uit een inhoudsdeel die je eerder gemaakt hebt. Met behulp van een drop-downmenu kun je een inhoudsdeel kiezen. Wanneer een deelnemer klikt op 'Meer informatie', zal dit inhoudsdeel getoond worden. Vink 'Verberg inhoudsdeeltitel' uit als je in plaats van 'Meer informatie' de titel van het inhoudsdeel wilt tonen aan de deelnemers.


Antwoorden toevoegen

In het 'onderste' gedeelte van het vraagstellingsoverzicht, voeg je de antwoorden toe (zie screenshot hierboven).

Vink het rondje aan voor het juiste antwoord. Afhankelijk van het vraagtype, kan je ook meerdere antwoorden goed rekenen.
Klik op het antwoordveld om via de editor inhoud toe te voegen en op feedbackinvulveld om voor elk antwoord een aparte feedback te plaatsen.

Bij de antwoorden zijn een aantal extra opties beschikbaar:

Antwoord layout
Toon de antwoorden in het canvas horizontaal of verticaal. Als de antwoordmogelijkheden plaatjes bevatten, kan het handig zijn om deze horizontaal te tonen om de vraag overzichtelijk te houden.

Genereer feedback
Voeg in één keer een standaard feedbacktest aan de antwoordmogelijkheid toe.

Antwoorden husselen
Hussel de volgorde van de antwoordmogelijkheden elke keer dat de vraag langskomt.

A,B,C vermelding
Geef voor de antwoordmogelijkheid wel of niet een letter weer.

Informatie bij feedback
Voeg een inhoudsdeel toe dat verschijnt wanneer een deelnemer klikt op 'Meer informatie'. Deze optie komt pas beschikbaar wanneer de vraag is beantwoord.