In een adaptief leerpad krijgen deelnemers lessen aangeboden over leerdoelen die zij nog het minst goed beheersen. Het doel hiervan is dat deelnemers heel efficiënt kunnen leren: aan de lesstof die al bekend is, hoeft geen/minder aandacht te worden besteed. 

Deze tutorial helpt je op weg om een succesvolle adaptieve learning journey te maken in aNewSpring.

De essentiële sleutels voor het maken van een goed adaptief leerpad in aNewSpring:

Sleutel 1) Neem alle tijd om de learning journey te maken.

Bereid je erop voor dat het veel tijd gaat kosten om een adaptief leerpad te maken. Die tijd zal vooral gaan zitten in het uitdenken van het concept, het bedenken van leerdoelen en het maken van vragen. 

Maar als je de stappen uit deze tutorial nauwgezet volgt, zul je de adaptiviteit binnen aNewSpring wel snel kunnen inrichten. 

Sleutel 2) Denk bewust na over de leerdoelen.

Er zijn veel tips op internet te vinden over hoe je goede leerdoelen maakt. Om de adaptiviteit goed te laten werken in aNewSpring is het belangrijk dat de doelen heel specifiek geformuleerd worden. Pas dan kun je vragen maken die inwisselbaar zijn voor elkaar; je formuleert een andere vraagstelling om hetzelfde te toetsen.
Neem als voorbeeld taal. Een leerdoel 'Spelling' is niet specifiek genoeg, omdat spelling heel veel elementen omvat. Je kunt dan binnen Spelling beter kleinere leerdoelen maken: Trema's, verkleinwoorden, etc.

Of een leerdoel specifiek genoeg is zou je kunnen toetsen aan hoeveel tekst je nodig hebt om dat leerdoel uit te leggen. Als je 'Spelling' moet uitleggen, zou je heel wat A4'tjes vol kunnen schrijven. Voor het uitleggen van 'Trema's' ben je met een alinea klaar.

Sleutel 3) Maak voldoende vragen aan per leerdoel.

Door veel vragen per leerdoel aan te maken, kun je ervoor zorgen dat er steeds nieuwe content klaargezet kan worden mocht dat nodig zijn.

Sleutel 4) Zet genoeg extra activiteiten klaar per leerdoel.

Hangt nauw samen met sleutel 3. Als je veel vragen hebt gemaakt, kun je ook meer lessen klaarzetten die gaan over een bepaald leerdoel. Met een adaptief leerpad is het de bedoeling dat er steeds nieuwe lessen klaarstaan om doorlopen te worden totdat het doel wel behaald is. 


Nu kunnen we beginnen met het maken van een adaptief leerpad. In deze tutorial nemen we een taaltraining als voorbeeld.

1) Maak een template aan

Een template heb je nodig om je adaptieve learning journey in te bouwen. 

Ga naar de tab Templates en klik op +Template.

Gerelateerde artikelen
 • Welk template type zal ik kiezen?
 • Welke functionaliteiten zal ik aanzetten in het template?

2) Maak conform de leerdoelen een mappenstructuur voor je content 

Voorbereiding is alles! Als je de leerdoelen bedenkt voordat je vragen in aNewSpring zet, wordt het daarna een stuk makkelijker om een adaptief leerpad te maken. Zie Sleutel 2 voor het formuleren van de leerdoelen.

Maak eerst een nieuw template aan onder de tab 'Templates' en maak een mappenstructuur aan conform de leerdoelen.

Bijvoorbeeld:

Als je de structuur aan het begin netjes maakt, kun je dit later in één keer overnemen als leerdoelenstructuur.

Gerelateerde artikelen
 • Hoe maak ik content aan voor mijn learning journey
  Zie stap 1 en 2 voor het maken van een mappenstructuur.

3) Maak vragen en inhoudsdelen aan per leerdoel

Maak per leerdoel, vragen en inhoud aan. Ook dit is weer een voorbereiding om straks met één druk op de knop de vragen te koppelen aan een leerdoel. Het leerdoel wordt dan de naam van de map waar de vragen inzitten.

Artikelen die je kunnen helpen bij deze stap:

 • Hoe maak ik content aan voor mijn learning journey?
  Zie stap 3 en 4 voor het maken van vragen en inhoudsdelen.

4) Voeg leerdoelen toe en maak groeperingen

Als je stap 2 goed opgevolgd hebt is dit een eitje.

Ga in het template naar de tab Leerdoelen en klik op het raketje Gebruik de mapnamen waar vragen in zitten als leerdoelen:

De map onder 'Content Management' waar de vragen inzitten worden overgenomen als leerdoel.

Ga daarna naar Volgorde en Groeperen en klik weer op het blauwe raketje Gebruik mappenstructuur als groeperingen om de mappenstructuur die je onder 'Content Management' hebt gemaakt over te nemen.


5) Voeg een instaptoets met leerdoelen toe als nulmeting

Door een instaptoets klaar te zetten, kun je ervoor zorgen dat het doelprofiel al (deels) wordt ingevuld zodat deelnemers na het behalen van een leerdoel geen extra lesstof meer hoeven te doorlopen over dat onderdeel. Door de vragen wel terug te laten komen in de MemoTrainer, kan dat gedeelte wel geoefend en geborgd worden in het langetermijngeheugen. Zie hiervoor ook de volgende stap.
Een instaptoets is overigens niet verplicht.

De vraag die je jezelf bij deze stap moet stellen is: Hoeveel vragen moet de deelnemer van een leerdoel goed hebben om de extra lessen over dat leerdoel over te slaan?
Zet die hoeveelheid vragen per leerdoel in de instaptoets. Het doel hiervan is dat als de deelnemer alle vragen over dat leerdoel in de toets goed beantwoord heeft, er geen extra lessen meer worden klaargezet omdat dan aangetoond wordt dat de deelnemer dit gedeelte al beheerst. Zie ook stap 9 voor de werking van de puntentelling.

A) Maak de toets aan

Voeg onder de tab Blokken en activiteiten een toets toe door +Activiteit te klikken, selecteer 'Toets' en klik op Aanpassen.

Gerelateerde artikelen
 • Hoe maak ik een learning journey?
B) Selecteer de vragen

Onder de tab Inhoud kies je voor Specifieke vragen en kun je de bestaande content selecteren.

C) Stel de toets verder in

Stel de toets verder naar wens in, maar zet in ieder geval Activiteit kan herbeoordeeld worden uit. Deze optie gaat namelijk niet samen met leerdoelen.

Gerelateerde artikelen
 •  Toets activiteit instellen
D) Stel de leerdoelen in

Onder de tab Leerdoelen koppel je de vragen aan het leerdoel.

Het koppelen van de leerdoelen aan de vragen is heel eenvoudig als je stap 2 en 4 hebt gedaan. Alleen dan werkt het raketje Gebruik de mapnamen waar vragen in zitten als leerdoelen en worden de leerdoelen direct gekoppeld. Klik op Update om op te slaan.

E) Voeg de vragen toe aan de MemoTrainer

Omdat de kans bestaat dat de deelnemers na het doen van deze toets geen activiteiten meer hoeven te doorlopen voor een leerdoel, is het wel handig als ze dat onderdeel blijven oefenen in de MemoTrainer zodat de lesstof in het langetermijngeheugen wordt opgenomen. Ga hiervoor naar de tab 'Extra MemoTrainbare vragen' en selecteer alle vragen die horen bij het onderwerp van de toets. In dit voorbeeld worden alle vragen die gaan over 'Spelling' geselecteerd. 


Intermezzo: Wat doet de MemoTrainer?

In de MemoTrainer worden vragen herhaald om lesstof te borgen in het langetermijngeheugen. De vragen die fout beantwoord worden komen sneller terug dan de vragen die goed beantwoord zijn. De voortgang hiervan is zichtbaar in de kennisopname.

In een adaptief leerpad is het slim om de MemoTrainer op basis van leerdoelen te laten werken. Vragen met hetzelfde leerdoel zijn inwisselbaar voor elkaar. De kennisopname wordt dan opgebouwd uit de leerdoelen.

Om een indicatie te geven: Het kan voorkomen dat deelnemers één vraag fout hebben in de MemoTrainer uit een lijst met 10 vragen van hetzelfde leerdoel. Deze ene fout wordt dan in een volgende MemoTraining opgevuld door de andere vragen met dat leerdoel.

Om de flow niet kwijt te raken voor het maken van een adaptief leerpad stellen we de MemoTrainer pas in stap 11 in.


6) Maak adaptieve blokken aan

Dan is het nu tijd om de adaptieve blokken aan te maken. In een adaptief blok is steeds maar één activiteit beschikbaar om te doen. Dat is de activiteit waarin het meest gewerkt kan worden aan een leerdoel waar nog de minste punten voor gehaald zijn. Dus als het doel gehaald is van een bepaald leerdoel, zal er geen suggestie-activiteit beschikbaar komen waarin alleen dat leerdoel voorkomt.

Met het gegeven dat er maar één activiteit beschikbaar komt per adaptief blok kan het handig zijn om meerdere adaptieve blokken aan te maken.

Maak onder de tab Blokken & activiteiten een nieuw adaptief blok aan:

Door een conditie toe te voegen aan de adaptieve blokken kun je ervoor zorgen dat de deelnemers eerst de instaptoets maken (zodat het doelprofiel al ingevuld wordt) en daarna mogen beginnen met de activiteiten met leerdoelen.

Klik hiervoor bij het blok op . Via de tab 'Condities' voeg je de conditie toe '... nadat activiteit "X" is afgerond'. Activiteit "X" is in dit geval de instaptoets spelling.

Gerelateerde artikelen
 • Condities toevoegen aan een activiteit/blok

7) Voeg leeractiviteiten toe aan de adaptieve blokken

Maak meerdere activiteiten aan per leerdoel. Het handigst is om lessen aan te maken zodat je er ook inhoudsdelen in kunt zetten om wat extra uitleg te geven. Als ze na het afronden van een activiteit het doel van een leerdoel nog niet hebben gehaald, moet er een volgende les klaar komen te staan waarin ze nog een keer de kans hebben om het leerdoel te halen.

Nog wat tips:

- Let erop dat de volgorde van de lessen die je aanmaakt anders kan zijn voor de deelnemer. Juist die activiteit wordt klaargezet waarin het meest gewerkt wordt aan een leerdoel waarop de deelnemer nog het minst heeft gescoord.

- Als je in iedere activiteit evenveel vragen per leerdoel zet, zal wel de volgorde getoond worden die jij aanmaakt.

- Voeg aan iedere activiteit een inhoudsdeel toe met uitleg. Je kunt ook steeds een nieuw inhoudsdeel tonen met steeds wat meer uitleg om ervoor te zorgen dat ze het leerdoel gaan begrijpen.

- Maak echt genoeg activiteiten per leerdoel en voeg hierin ook genoeg nieuwe vragen over toe. Dat is één van de sleutels om een goede adaptieve cursus te maken. In het voorbeeld van de taaltraining hebben we 5 activiteiten per leerdoel klaargezet met 5 extra vragen per activiteit.

- Voeg per activiteit niet teveel vragen toe. Je kunt beter wat meer activiteiten klaarzetten met wat minder vragen per leerdoel. Zie stap 8 om dit beter te begrijpen.

- Als je wilt kun je natuurlijk ook meerdere leerdoelen in één activiteit koppelen. Als je bijvoorbeeld werkt met cases waarin meerdere aspecten (leerdoelen) aan bod komt.

Vergeet vooral niet om leerdoelen toe te voegen aan de vragen in de activiteiten zoals in stap 5. Anders zullen de activiteiten nooit aan bod komen.

8) Voeg een 'Normaal' blok toe met documentatie als naslag

Omdat het voor kan komen dat deelnemers geen lessen hoeven te doorlopen van bepaalde leerdoelen, zouden zij dus ook de mogelijkheid niet hebben om de lesstof toch nog even na te kijken.
Dit kun je oplossen door een blok toe te voegen waar je alleen documentatie-activiteiten zet. Dit type activiteit hoef niet perse doorlopen te worden en wordt ook niet getoond in de adviesbox.

Als je de documentatie aangemaakt hebt, klik je op Aanpassen en voeg je onder de tab 'Activiteit content' de inhoudsdelen toe.

Door een sectie per inhoudsdeel toe te voegen (onder de tab 'Activiteit content') kunnen deelnemers via het cursusoverzicht direct klikken op het onderwerp wat ze nog willen naslaan.

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/Fc9GF2UY9OqLo1DljAGdQA2Yd_ngrzjmqSZXr9r_HpQ/2018-07-30_11-10-15-MEk.png
Gerelateerde artikelen
 • Sectie aanmaken (inhoudsopgave)
 • Persoonlijke adviesbox instellen

Intermezzo: Hoe ziet de inrichting er tot nu toe uit.

Aan de achterkant in het template:

Aan de voorkant voor de deelnemer:


9) Stel het doelprofiel in

Dit is de moeilijkste stap dus neem dit goed door!

Pas als je alle adaptieve blokken gevuld hebt met vragen en deze gekoppeld zijn aan de leerdoelen kun je het doelprofiel instellen.
Dit moet je achteraf doen omdat de waardes automatisch veranderen als je later nog vragen toevoegt aan leerdoelen.

We gaan weer terug naar de tab Leerdoelen in het template

In het overzicht zie je dat er waardes ingevuld zijn onder de groepering 'Spelling'.

Eerst even een uitleg van de verschillende kolommen:

 MemoTrainer

Geeft aan of er vragen gekoppeld zijn aan dat leerdoel in de MemoTrainer. In het bovenstaande voorbeeld is dat nog niet het geval. Dat gaan we doen in stap 11.

 Gekopieerd leerdoel

Geeft aan of de naam van het leerdoel gekopieerd is vanuit de content. Omdat wij dit in stap 4 slim gedaan hebben, is dit icoontje zichtbaar bij de leerdoelen.

Max

Het maximaal aantal punten die gehaald kunnen worden bij dat leerdoel. Omdat een vraag 1 punt waard is, staat dit getal voor het aantal vragen die aan het leerdoel zijn gekoppeld.

Doel

Het aantal punten die de deelnemer moet scoren om het leerdoel te halen. De globale weging voor alle leerdoelen staat standaard op 80%, maar dit is lang niet altijd gewenst. Hier gaan we nu dieper op in.

Klik nu op Doelprofielen instellen. Je komt dan op het volgende scherm:


Basiswaarde

Is hetzelfde als 'Max' in het vorige scherm. Het geeft dus aan hoeveel vragen er gekoppeld zijn aan dat leerdoel omdat een vraag 1 punt waard is.

Resultaat

Is hetzelfde als 'Doel' in het vorige scherm. Het geeft het aantal punten weer die de deelnemer moet halen om klaar te zijn met het leerdoel.

Weging

Met de weging kun je invloed uitoefenen op het resultaat. Zet de globale weging wel eerst op 10% zodat je de weging per leerdoel verfijnder kunt instellen.

Eerst nog wat uitleg over de puntentelling:

In de activiteiten waar leerdoelen gekoppeld zijn aan de vragen krijgt de deelnemer per goed beantwoorde vraag een 1 pluspunt, bij een fout beantwoorde vraag 1 minpunt. Als je bij stap 5 had bepaald dat deelnemers 5 vragen goed moeten hebben om activiteiten over dat leerdoel over te slaan, stel je bij het resultaat ook 5 in.

Voorbeeld uit de praktijk:

In het onderstaande voorbeeld is de instaptoets gedaan. Voor de vragen die zijn gekoppeld aan "Bezit en eigennamen" zijn 5 vragen (x 1 punt) goed beantwoord, dus 5 punten in totaal. Drie vragen die gekoppeld zijn aan het leerdoel "Trema" zijn goed beantwoord, twee vragen zijn fout beantwoord. Dat betekent 3 - 2 punten = 1 punt gehaald voor het leerdoel "Trema".

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/DhVFHSUrQNS-97nBb4xO5ILfJvY-BgHNIK9oCwENPgY/2018-07-30_11-10-15-QfE.png

Het leerdoel "Bezit en eigennamen" is nu gehaald. Er valt geen les meer vrij om dit leerdoel nog te oefenen. In tegenstelling tot het leerdoel "Trema". Hiervoor is nu 1 punt gehaald, nog 4 punten te gaan:
(Het leerdoel "Bezit en eigennamen" kan nog wel geoefend worden met behulp van de MemoTrainer, zie hiervoor het Intermezzo: Wat doet de MemoTrainer en stap 11)

https://cdn.elev.io/file/uploads/BUUzZ-cLagl75UDguGbNZO9fxRRDizXvUkWzX7Ohqvg/SfcJ8DMBWwL97jwOdLDbk2iwrENQbLqdM71CiPqVvPI/2018-07-30_11-10-15-X1Y.png


De activiteit 'Trema 1' komt uit het adaptieve blok die we in stap 7 hadden ingesteld. Daarin komen weer 5 nieuwe vragen voor gekoppeld aan het leerdoel 'Trema'. In bovenstaand voorbeeld moeten nog 4 punten gehaald worden voor 'Trema'. Vraag is dan: wat zijn de mogelijke scenario's?

Aantal vragen goedAantal vragen foutAantal punten na deze activiteitEindstand voor 'Trema'Nog te behalen punten
5055Leerdoel gehaald!
413 (4-1)41
321 (3-2)23
23-1 (2-3)05
14-2 (1-4)05

Conclusie: alleen als alle vragen goed beantwoord worden zal er geen nieuwe les over dit leerdoel meer vrijvallen. Een resultaat van '5' instellen in het doelprofiel lijkt misschien weinig, maar gezien de puntentelling niet heel gek zeker gezien het leerdoel heel specifiek is ingesteld.
Let er bij het inrichten van het doelprofiel dus op dat je het doel niet te hoog instelt. Er moeten nog genoeg lessen klaargezet kunnen worden zodat het doel wel gehaald kan worden.


10) Stel meerdere doelprofielen in

Bij het instellen van het doelprofiel kun je ook meerdere profielen opslaan, zodat je verschillende niveaus van deelnemers kunt scheiden in verschillende uitvoeringen.

We kunnen dan de taaltraining beschikbaar maken voor VWO, HAVO en VMBO. Voor het VMBO stellen we het doelprofiel minder zwaar in dan voor het VWO.
Stel de Weging in en klik op 'Bewaren'. Je kunt daarna een nieuw profiel instellen.

Gerelateerde artikelen
 • Cursusuitvoering instellingen - Tab: Instellingen
  Je kunt in de uitvoeringsinstellingen aangeven aan welk profiel de deelnemers in die uitvoering moeten werken.

11) Voeg leerdoelen toe aan MemoTrainbare vragen

De vragen in de toetsen en lessen in deze tutorial zijn MemoTrainbaar gemaakt. Door ook leerdoelen te koppelen aan de MemoTrainbare vragen, wordt de kennisopname ook opgebouwd uit de leerdoelen.

Klik rechts, in de widget van de MemoTrainer, op Leerdoelen koppelen.

Als je stap 1 goed hebt opgevolgd, kun je in één keer leerdoelen toevoegen met behulp van het raketje 'Gebruik de mapnamen waar vragen in zitten als leerdoelen'.