Scenario's

  • Je wilt deelnemers de mogelijkheid geven om een video op te nemen en in te leveren bij jou als begeleider.
  • Je wilt de deelnemers een video laten opnemen waarop andere deelnemers feedback kunnen geven.
De opname functionaliteit werkt alleen in Chrome en Firefox. 

Template type

Je hebt een template nodig van het type:

  • Blended learning
    Hierin kunnen deelnemers elkaar geen feedback geven. 
  • Social learning
  • Game based learning

Klik via de tab Templates op Aanpassen. Onder de tab Template kun je een nieuwe activiteit aanmaken met +Activiteit. Kies daarna Video inleveropdracht.


1) Vul de opdrachtomschrijving in

Maak een nieuw inhoudsdeel aan of selecteer een al bestaand inhoudsdeel.
Kies anders voor Tekst editor


2) Voeg informatie toe die bij het opnemen te raadplegen is

Dit kan bijvoorbeeld een checklist zijn met tips waar de deelnemer op moet letten tijdens het opnemen of de leerdoelen waaraan de opdracht moet voldoen.

Ook hier kun je weer kiezen of je een inhoudsdeel wilt gebruiken, of de tekst direct in de tekst editor te plaatsen.  


3) Stel de standaard instellingen in

Na het publiceren is niet alles meer aanpasbaar. Deze instellingen zijn hieronder gemarkeerd met een *.

Deelnemers kunnen elkaars werk zien*
Wanneer een opdracht is ingeleverd door de deelnemer, kunnen andere deelnemers deze inzien.

Binnen deze inleveropdracht mag gediscussieerd worden*
Bij deze opdracht is de discussiemogelijkheid aangezet met deze optie. Deelnemers kunnen met elkaar de discussie aan. Alleen beschikbaar voor social- en game-based learning.

Beoordeling toestaan*
Jij kunt de opdracht op 'Akkoord' of 'Niet akkoord' (afronden) zetten. Als je 'Niet Akkoord' geeft, dan heeft de deelnemer nog de mogelijkheid om een nieuwe opdracht in te leveren.

Activiteit kan herbeoordeeld worden
Deze optie staat standaard aan en geeft je de mogelijkheid om de beoordeling aan te passen. Als de beoordeling herzien is, blijft de datum van de oorspronkelijke beoordeling zichtbaar voor deelnemers.

Externe beoordeling toestaan*
Hiermee heeft de deelnemer de mogelijkheid om een extern persoon uit te nodigen om de inleveropdracht te beoordelen.

Cijfer bij beoordeling toestaan*
Vink deze optie aan als de beoordelaar een cijfer moet geven voor de opdracht. Je kunt het eindcijfer laten berekenen op basis van beoordelingscriteria of een los eindcijfer laten invoeren door jou als de begeleider. Als je een lager cijfer geeft dan de slagingsgrens, zal de deelnemer de mogelijkheid hebben om een nieuwe opdracht in te leveren, tenzij jij als de begeleider de opdracht sluit.

Na het aanvinken zullen er extra instellingen tevoorschijn komen om de score verder in te stellen. De makkelijkste manier om de slagingsgrens in te stellen is door Percentage te kiezen.  Toch liever afronden op decimalen, hele- of halve cijfers? Lees dan eerst het artikel Hoe stel ik het slagingspercentage van een toets correct in, in verhouding met het cijfer?

Deelnemer kan poging zelf afronden*
Als je de opdracht niet als begeleider wilt betrekken in de beoordeling, kun je deze optie aanvinken. Zodra een deelnemer de opdracht zelf afrond, zal de 'Vervolgknop' in de learning journey veranderen in een 'Bekijk details knop'.


Inleverknop niet zichtbaar tijdens het testen

Wanneer je de video inleveropdracht test, zie je de inleverknop niet. Deze knop is alleen zichtbaar voor deelnemers die zijn ingeschreven. In het onderstaande voorbeeld zie je het scherm van de deelnemer. 

Na het klikken op Video opnemen en inleveren ziet de deelnemer een pop-up waarin de opname gestart kan worden mits er een opname functionaliteit beschikbaar is op het device.

Als er een video is opgenomen kan deze weer verwijderd worden. Zodra de deelnemer klikt op Inleveren is het definitief en kunnen andere deelnemers feedback geven en jij als de begeleider de video beoordelen, mits dit ingesteld staat.


Gerelateerde artikelen

  • Inleveropdracht instellen met leerdoelen
  • Condities toevoegen