Scenario's

  • Je wilt deelnemers de mogelijkheid geven om een video op te nemen en in te leveren bij jou als begeleider.
  • Je wilt de deelnemers een video laten opnemen waarop andere deelnemers feedback kunnen geven.
De opname functionaliteit werkt alleen in Chrome en Firefox. 

Template type

Je hebt een template nodig van het type:

  • Blended learning
    Hierin kunnen deelnemers elkaar geen feedback geven. 
  • Social learning
  • Game based learning

Klik via de tab Templates op Aanpassen. Onder de tab Template kun je een nieuwe activiteit aanmaken met +Activiteit. Kies daarna Video inleveropdracht.


1) Vul de opdrachtomschrijving in

Maak een nieuw inhoudsdeel aan of selecteer een al bestaand inhoudsdeel.
Kies anders voor Tekst editor


2) Voeg informatie toe die bij het opnemen te raadplegen is

Dit kan bijvoorbeeld een checklist zijn met tips waar de deelnemer op moet letten tijdens het opnemen of de leerdoelen waaraan de opdracht moet voldoen.

Ook hier kun je weer kiezen of je een inhoudsdeel wilt gebruiken, of de tekst direct in de tekst editor te plaatsen.  


3) Stel de standaard instellingen in

Zie hiervoor het artikel Inleveropdracht toevoegen omdat de instellingen hierin hetzelfde zijn.


Inleverknop niet zichtbaar tijdens het testen

Wanneer je de video inleveropdracht test, zie je de inleverknop niet. Deze knop is alleen zichtbaar voor deelnemers die zijn ingeschreven. In het onderstaande voorbeeld zie je het scherm van de deelnemer. 

Na het klikken op Video opnemen en inleveren ziet de deelnemer een pop-up waarin de opname gestart kan worden mits er een opname functionaliteit beschikbaar is op het device.

Als er een video is opgenomen kan deze weer verwijderd worden. Zodra de deelnemer klikt op Inleveren is het definitief en kunnen andere deelnemers feedback geven en jij als de begeleider de video beoordelen, mits dit ingesteld staat.


Gerelateerde artikelen

  • Inleveropdracht instellen met leerdoelen
  • Condities toevoegen