Als je de MemoTrainer wilt inzetten in je learning journey, kun je ervoor kiezen om leerdoelen te gebruiken om op te trainen. 

Een aantal feiten op een rij:

  • De MemoTrainer is ervoor bedoelt om lesstof in het langetermijngeheugen op te nemen. 
  • Per dag staat er maximaal één MemoTraining klaar.
  • Per MemoTraining wordt er maximaal één vraag gesteld over een leerdoel.
  • Zonder leerdoelen wordt dezelfde vraag steeds herhaald, met leerdoelen draait de herhaling om het leerdoel en wordt er iedere keer een andere vraag gesteld die gekoppeld is aan dat leerdoel. 
  • De tussenpozen van de herhaling wordt steeds groter naarmate de vragen goed beantwoord worden.
  • Het leerdoel wordt herhaald totdat het ingestelde trainingsniveau bereikt is. Dit zie je terug in de kennisopname die dan 100% is. 
  • De kennisopname geeft aan welk percentage van de totale hoeveelheid leer reeds op het aangegeven trainingsniveau is.

Gerelateerde artikelen

  • Wat zijn leerdoelen?
  • Tutorial: Hoe creëer ik een adaptief leerpad voor de deelnemer?

Klik onder de Tab Templates op Aanpassen achter het template waar je de leerdoelen wilt koppelen aan de MemoTrainer. Klik onder de Tab Blokken & Activiteiten op Leerdoelen koppelen in de MemoTrainerwidget.

Er kunnen alleen MemoTrainerleerdoelen ingesteld worden, als er vragen zijn geselecteerd voor de cursus.


1) Koppel leerdoelen aan de vragen

In het overzicht zie je alle vragen die in het template worden gebruikt. Je kunt per vraag één leerdoel toevoegen. 

Leerdoelen koppelen

Selecteer vragen en kies met behulp van het dropdownmenu een leerdoel. Als het leerdoel nog niet in de lijst staat, kun je hem in het veld intypen en klikken op het groene plusje.

Leerdoelen ontkoppelen

Selecteer één of meerdere vragen die gekoppeld zijn aan een leerdoel. Klik op X leerdoel ontkoppelen. 

Heb je stap 2 en 4 opgevolgd van de tutorial 'Hoe creëer ik een adaptief leerpad voor de deelnemer'? Dan kun je de vragen ook in één keer koppelen aan de leerdoelen door gebruik te maken van het raketje op 'Gebruik de mapnamen waar vragen in zitten als leerdoelen'.


Tips voor het maken van leerdoelen

- Formuleer een specifiek leerdoel

Omdat vragen inwisselbaar zijn op het moment dat je gebruik maakt van leerdoelen, zal de MemoTrainer het beste werken als je de leerdoelen specifiek maakt.
Neem als voorbeeld taal. Een leerdoel 'Spelling' is niet specifiek genoeg, omdat spelling heel veel elementen omvat. Je kunt dan binnen Spelling beter kleinere leerdoelen maken: Trema's, verkleinwoorden, etc.

- Maak voldoende vragen aan per leerdoel

Door veel vragen per leerdoel aan te maken, kun je ervoor zorgen dat deelnemers steeds nieuwe vragen te zien krijgen in de MemoTrainer. 


2) MemoTrainer verder instellen

Klik nu in de MemoTrainerwidget op Instellingen en zet het vinkje Gebruik leerdoelen voor de MemoTrainingen aan. 

Denk goed na wat je wilt met het Trainingsniveau. Als je het op Uitmuntend zet, zal een deelnemer een reeks moeten halen van 6 goed beantwoorde vragen over dat leerdoel. Maakt hij een fout, dan wordt deze reeks gereset en begint het opnieuw. Dit zie je terug in de kennisopname, het percentage zal omlaag gaan.
Als de leerdoelen heel specifiek zijn geformuleerd (bijvoorbeeld met rekenen: +1 sommen), zal dat misschien iets te veel zijn. Dan zou je beter kunnen gaan voor ruim voldoende, waarmee een reeks van 3 goed beantwoorde vragen moet worden gehaald voor de kennisopname voor dat doel 100% is.