Waar vind ik de uitvoeringsinstellingen?

Klap onder de tab Templates het template open, zodat de uitvoering verschijnt. Klik op Meer en dan Instellingen.


Hoe pas ik de uitvoeringsinstellingen aan?

Uitvoeringsnaam: Hier vul je de naam in die alleen zichtbaar is aan de achterkant. Deze moet uniek zijn. Pas de naam aan door erop te klikken.
Uitvoeringstitel: De uitvoeringstitel is zichtbaar voor de deelnemers. Deze hoeft niet uniek te zijn. Pas de titel aan door erop te klikken
Omschrijving: Vul hier een beknopte omschrijving in van de uitvoering.
Afbeelding: Voeg een beschrijvende afbeelding toe door op het plaatje te klikken.


Algemeen

Actief: Zet de uitvoering actief als de deelnemers de cursus mogen volgen. Standaard staat de uitvoering op actief wanneer je deze aanmaakt.
Doelprofiel: Als je een adaptief leerpad hebt gemaakt, kun je deelnemers per uitvoering aan een ander doelprofiel laten werken. 


Houdbaarheidsinstellingen

Stel de start en einddatum in van de uitvoering. Een deelnemerslicentie is één jaar geldig. Als een deelnemer na dit jaar nog in een uitvoering kan en de optie Licentie is verlengbaar staat bij de gebruiker aan dan zal er een nieuwe licentie worden berekend.


Deelnemersinstellingen

Hier vind je verschillende opties waar deelnemers gebruik van kunnen maken of acties die de deelnemers ondergaan nadat de cursus is afgelopen.


Memotrainerinstellingen

Opfriscursus toegestaan: De instelling 'Voorbereiding op examen' met een bepaalde datum zal overgaan op 'Kennisonderhoud' als de datum is bereikt.
Deelnemer mag MemoTrainerinstellingen veranderen: De deelnemer mag zijn eigen instellingen van de MemoTrainer wijzigen.

Lees meer over de MemoTrainer.